Zaciąganie kredytu gotówkowego, a także kredytów długoterminowych w okresie bardzo niskich stóp procentowych jest najlepszym rozwiązaniem dla każdego świadomego kredytobiorcy. W Polsce niskie stopy procentowe obowiązują od ostatniego kryzysu finansowego, czyli mniej więcej od 2009 – 2010 roku. Ostatni kryzys finansowy pokazał, że luzowanie polityki monetarnej w perspektywie międzynarodowej odnosi całkiem pozytywne skutki, które jednak nie mogą trwać wiecznie.

Na przełomie 2017/2018 zauważono nieco większą inflację w kraju, co spowodowało dyskusję o podniesieniu stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski. Czy jest się jednak czego obawiać z perspektywy zwykłego kredytobiorcy? Tak naprawdę niekoniecznie, ponieważ nowe dane z 2018 pokazują, że inflacja się stabilizuje, a Rada Polityki Pieniężnej wypowiada się dość stabilnie o stopach procentowych. W każdym razie okres niskich stóp procentowych nie może trwać wiecznie, a podwyżka stóp procentowych jest de facto nieunikniona w szerszej perspektywie. Od czego zależy zatem podniesienie stóp procentowych? Przede wszystkim od wysokości inflacji. Jeżeli inflacja zacznie przekraczać cel ustanowiony przez Narodowy Bank Polski trzeba będzie rozpocząć procedurę, tzw. schładzania gospodarki. Podnoszenie stóp procentowych następuje naturalnie stopniowo, często przez lata, aż cykl koniunkturalny znajdzie się znowu na szczycie. Przy kredytach gotówkowych o charakterze krótkoterminowym stopy procentowe posiadają tak naprawdę niewielkie znacznie dla opłacalności podpisania umowy. Ale już przy kredytach długoterminowych, szczególnie hipotecznych podwyżka stóp procentowych wpływa znacząco na ratę. Dobry pomysł to nadpłata kredytu długoterminowego, jeżeli podejrzewasz podniesienie stóp procentowych. To najlepsze pod względem optymalizacji ekonomicznej rozwiązanie.

Pamiętaj, że zmiana stóp procentowych przez NBP wpływa nawet na oprocentowanie stałe. Dochodzi do jego aktualizacji w umowie, o czym kredytodawca najczęściej powiadamia kredytobiorcę. Analiza stóp procentowych to wartościowe rozwiązanie z perspektywy długoterminowego kredytobiorcy. Czy myślisz, że w 2018 – 2019 roku w Polsce stopy procentowe pozostaną bez zmian? A może przewidujesz inny scenariusz?